Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (21)

Mina enhetslistor

  • !
Screening för riskbruk av alkohol före graviditet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Screening för riskbruk av alkohol före graviditet

Andel kvinnor som vid inskrivning till mödrahälsovård screenats för riskbruk av alkohol före graviditet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket91,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

95

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målnivå angett att minst 95 procent av kvinnorna skall ha screenats med AUDIT.

Källor

Graviditetsregistret

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Vaccinationer och screening, Hälsoläge och levnadsvanor, Graviditet, förlossnings- och nyfödda