Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (21)

Mina enhetslistor

  • !
Screening för riskbruk av alkohol före graviditet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Screening för riskbruk av alkohol före graviditet

Andel kvinnor som vid inskrivning till mödrahälsovård screenats för riskbruk av alkohol före graviditet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket91 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

95

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målnivå angett att minst 95 procent av kvinnorna skall ha screenats med AUDIT.

Källor

Graviditetsregistret

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Vaccinationer och screening, Hälsoläge och levnadsvanor, Graviditet, förlossnings- och nyfödda