Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (21)

Mina enhetslistor

  • !
Screening för riskbruk av alkohol före graviditet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12017Q12020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Screening för riskbruk av alkohol före graviditet

Andel kvinnor som vid inskrivning till mödrahälsovård screenats för riskbruk av alkohol före graviditet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

95

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har angett målnivå 95 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Vaccinationer och screening, Hälsoläge och levnadsvanor, Graviditet, förlossnings- och nyfödda

Källor

Graviditetsregistret