Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (502)

Mina enhetslistor

  • !
Utdragna tänder på grund av karies
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utdragna tänder på grund av karies

Andel patienter som fått en eller flera tänder utdragna på grund av karies.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa

Granskare

Hans Östholm

Nyckelord

Tandvård