Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (498)

Mina enhetslistor

  • !
Utdragna tänder på grund av karies
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utdragna tänder på grund av karies

Andel patienter som fått en eller flera tänder utdragna på grund av karies.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Tandvård

Källor

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa