Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av malignt melanom – kvinnor
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Förekomst av malignt melanom – kvinnor

Antal nya fall av malignt melanom hos kvinnor per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket37,3
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Cancer, Hudsjukdom, Sjukdomsförekomst