Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng i öppen sjukhusvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng i öppen sjukhusvård

Kostnad per producerad DRG-poäng i öppen somatisk specialiserad vård.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket55 021
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kostnader och produktivitet