Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Vård på strokeenhet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vård på strokeenhet

Andel patienter med stroke som vårdas på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Stroke