Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Vård på strokeenhet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vård på strokeenhet

Andel patienter med stroke som vårdas på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik någon gång under den akuta sjukdomsperioden.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket95 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens målnivå är minst 90 procent.

90

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Riksstrokes nivå för hög måluppfyllelse är minst 90 procent.

80

Riksstroke

Riksstrokes nivå för måttlig måluppfyllelse är minst 80 procent.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Stroke