Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Vård på strokeenhet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vård på strokeenhet

Andel patienter med stroke som vårdas på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik någon gång under den akuta sjukdomsperioden.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket94 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens målnivå är minst 90 procent.

90

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Riksstrokes nivå för hög måluppfyllelse är minst 90 procent.

80

Riksstroke

Riksstrokes nivå för måttlig måluppfyllelse är minst 80 procent.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Stroke

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)