Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
BMI vid inskrivning till mödrahälsovården
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

BMI vid inskrivning till mödrahälsovården

Genomsnittligt BMI (Body Mass Index) hos gravida kvinnor vid inskrivning till mödrahälsovården.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket25
BMIsds-enheter

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Sociala faktorer, Övervikt och fetma, Graviditet, förlossnings- och nyfödda