Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
BMI vid inskrivning till mödrahälsovården
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

BMI vid inskrivning till mödrahälsovården

Genomsnittligt BMI (Body Mass Index) hos gravida kvinnor vid inskrivning till mödrahälsovården.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket25
BMI SDS enheter

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Sociala faktorer, Övervikt och fetma, Graviditet, förlossnings- och nyfödda