Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (101)

Mina enhetslistor

  • !
LDL-kolesterol lägre än 2,5 mmol/l vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

LDL-kolesterol lägre än 2,5 mmol/l vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer 18 år och äldre med diabetes typ 1 med LDL-kolesterol lägre än 2,5 mmol/l. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket58,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes