Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fyra år
20082015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet

Antal dödsfall per 100 000 invånare under 80 år som kan påverkas av sjukvården. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 4 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket35,4
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen