Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Utskrivningsklara patienter på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2017December2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

Antal vårddygn på sjukhus för utskrivningsklara patienter per tusen invånare. Patienter i alla åldrar ingår.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket7,5
Dagar

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet

Källor

Sveriges Kommuner och Regioner