Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Utskrivningsklara patienter på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2016December2017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

Antal vårddygn på sjukhus för utskrivningsklara patienter per tusen invånare. Avser patienter 65 år och äldre.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket15,8
Dagar

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet