Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (45)

Mina enhetslistor

  • !
Operation inom 14 dagar vid förträngning av halspulsådern
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operation inom 14 dagar vid förträngning av halspulsådern

Andel patienter opererade inom 14 dagar vid symtomgivande förträngning av halspulsådern.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)

Nyckelord

Förebyggande vård, Kärlkirurgi, Väntetider och tillgänglighet