Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (45)

Mina enhetslistor

  • !
Operation inom 14 dagar vid förträngning av halspulsådern
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Operation inom 14 dagar vid förträngning av halspulsådern

Andel patienter opererade inom 14 dagar vid symtomgivande förträngning av halspulsådern

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)

Nyckelord

Förebyggande vård, Kärlkirurgi, Väntetider och tillgänglighet