Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (45)

Mina enhetslistor

  • !
Operation inom 14 dagar vid förträngning av halspulsådern
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operation inom 14 dagar vid förträngning av halspulsådern

Andel patienter opererade inom 14 dagar vid symtomgivande förträngning av halspulsådern.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket80,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Förebyggande vård, Kärlkirurgi, Stroke, Väntetider och tillgänglighet

Källor

Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)