Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Symtomskattning under sista levnadsveckan
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2016December2017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Symtomskattning under sista levnadsveckan

Andel patienter som fick symtom utöver smärta skattade under sista levnadsveckan.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket28,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska palliativregistret

Granskare

Greger Fransson

Nyckelord

Palliativ vård