Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (69)

Mina enhetslistor

  • !
RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid diabetesrelaterad njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid diabetesrelaterad njursvikt

Andel patienter med diabetesrelaterad njursvikt som har behandling med RAAS-hämmande läkemedel.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket72,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

75

Svenskt njurregister

Svenskt njurregister har som målnivå för denna indikator angett 75 procent.

Källor

Svenskt njurregister

Nyckelord

Njursjukdom