Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Läkemedel mot benskörhet efter fraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052013
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Läkemedel mot benskörhet efter fraktur

Andel personer 50 år och äldre med benskörhetsfraktur som hade läkemedelsbehandling 0-12 månader efter fraktur. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 3 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

30

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 30 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Läkemedelsbehandling, Ortopedi