Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdtillfälle med vårdskada – journalgranskning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Halvår
H12015H22017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vårdtillfälle med vårdskada – journalgranskning

Andel vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada (undvikbar skada).

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket7,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård