Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (61)

Mina enhetslistor

  • !
Verifierade vårdrelaterade infektioner i neonatalvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Verifierade vårdrelaterade infektioner i neonatalvård

Antal verifierade vårdrelaterade infektionsepisoder per 100 vårddygn i neonatalvård

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,097
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård