Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Stillasittande fritid
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20072015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Stillasittande fritid

Andel personer som har en stillasittande fritid. Mätperioden avser 4 år där det redovisade året är det sista.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket14 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hälsoläge och levnadsvanor

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten