Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (89)

Mina enhetslistor

  • !
Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
November2018November2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård

Antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,8
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Säker vård

Granskare

Elin Shaffer

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting