Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (89)

Mina enhetslistor

  • !
Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
April2017April2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård

Antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,2
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Elin Shaffer

Nyckelord

Säker vård