Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (89)

Mina enhetslistor

  • !
Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
April2017April2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård

Antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,2
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Elin Shaffer

Nyckelord

Säker vård