Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (86)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda första besök inom 90 dagar i gynekologisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Juli2017Juli2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Genomförda första besök inom 90 dagar i gynekologisk vård

Andel första besök som genomförts inom 90 dagar i gynekologisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket95,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Gynekologi, Väntetider och tillgänglighet