Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (45)

Mina enhetslistor

  • !
Virusfrihet efter hepatit C-behandling
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Virusfrihet efter hepatit C-behandling

Andel patienter med hepatit C som uppnår virusfrihet efter behandling med direktverkande antivirala läkemedel.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket91,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Kvalitetsregistret InfCareHepatit

Nyckelord

Infektionssjukdom, Läkemedelsbehandling