Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (81)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten sjukhusvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten sjukhusvård

Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten vård specialiserad vård

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket55 053
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Nyckelord

Kostnader och produktivitet