Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (82)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten sjukhusvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten sjukhusvård

Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten vård specialiserad vård

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket50 891
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Nyckelord

Kostnader och produktivitet