Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (81)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten sjukhusvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten sjukhusvård

Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten vård specialiserad vård

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket58 281
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kostnader och produktivitet

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Regioner