Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tobaksvanor under graviditet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tobaksvanor under graviditet

Andel kvinnor som röker eller snusar vid 30-32 veckors graviditet. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är två år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Förebyggande vård, Hälsoläge och levnadsvanor, Graviditet, förlossnings- och nyfödda