Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tobaksvanor under graviditet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Tobaksvanor under graviditet

Andel kvinnor som röker eller snusar vid 30-32 veckors graviditet. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är två år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Socialstyrelsen/Öppna jämförelser

Nyckelord

Förebyggande vård, Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Hälsoläge och levnadsvanor