Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Medelvårdtid vid vaginal förlossning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Medelvårdtid vid vaginal förlossning

Genomsnittlig vårdtid för kvinnor efter en vaginal förlossning.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,8
Vårddygn

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Vårdkonsumtion