Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tid från välgrundad misstanke om bröstcancer till primär operation inom 28 dagar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid från välgrundad misstanke om bröstcancer till primär operation inom 28 dagar

Andel primärt opererade bröstcancerfall utan fjärrmetastaser vid diagnos där tid från välgrundad misstanke om cancer till operation är inom 28 kalenderdagar.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket49,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

I Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer är den högre målnivån satt till 80 procent.

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Bröstcancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer