Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tid från välgrundad misstanke om bröstcancer till primär operation inom 28 dagar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42014Q42017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid från välgrundad misstanke om bröstcancer till primär operation inom 28 dagar

Andel primärt opererade bröstcancerfall utan fjärrmetastaser vid diagnos där tid från välgrundad misstanke om cancer till operation är inom 28 kalenderdagar.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket47,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

I Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer är den högre målnivån satt till 90 procent.

75

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

I Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer är den lägre målnivån satt till 75 procent.

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Granskare

Kerstin Sandelin

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Bröstcancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer