Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Njursparande kirurgi vid njurcancer – T1a-tumörer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Njursparande kirurgi vid njurcancer – T1a-tumörer

Andel patienter med njurcancer med T1a-tumörer som opererats med njursparande kirurgi (njurresektion).

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket68,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Nationella njurcancerregistret

I Nationellt kvalitetsregister för njurcancer är målnivån satt till 80 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Kirurgi, Njurcancer, Cancer

Källor

Nationella njurcancerregistret