Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Njursparande kirurgi vid njurcancer – T1a-tumörer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Njursparande kirurgi vid njurcancer – T1a-tumörer

Andel patienter med njurcancer med T1a-tumörer som opererats med njursparande kirurgi (njurresektion).

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket69,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella njurcancerregistret

Granskare

Börje Ljungberg

Nyckelord

Kirurgi, Njurcancer, Cancer