Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Njursparande kirurgi vid njurcancer – T1a-tumörer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Njursparande kirurgi vid njurcancer – T1a-tumörer

Andel patienter med njurcancer med T1a-tumörer som opererats med njursparande kirurgi (njurresektion).

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella njurcancerregistret

Nyckelord

Cancer, Kirurgi, Njurcancer