Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (98)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12017Q12020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt

Andel patienter med ett LDL-kolesterol <1.8 mmol/l 12-14 månader efter hjärtinfarkt. Avser patienter yngre än 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket71,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

60

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex för sjukhus är den högre målnivån satt till 60 procent.

60

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 60 procent eller högre. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

40

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex för sjukhus är den lägre målnivån satt till 40 procent.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom

Källor

SWEDEHEART