Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt

Andel patienter med ett LDL-kolesterol <1.8 eller en minst 50%-ig reduktion 1 år efter hjärtinfarkt. Avser patienter yngre än 75 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket68,1 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

60

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 60 procent eller högre. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

60

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex för sjukhus är den högre målnivån satt till 60 procent.

40

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex för sjukhus är den lägre målnivån satt till 40 procent.

Källor

Swedeheart SEPHIA

Granskare

Tomas Jernberg

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom