Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Neonatal dödlighet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Neonatal dödlighet

Antal döda barn inom 28 dygn per 1 000 levande födda barn. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,57
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen