Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Neonatal dödlighet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Neonatal dödlighet

Antal döda barn inom 28 dygn per 1 000 levande födda barn. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden för landsting är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,53
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Socialstyrelsen/Öppna jämförelser

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård