Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Skelettundersökning vid prostatacancer med hög risk
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42014Q42017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Skelettundersökning vid prostatacancer med hög risk

Andel män med prostatacancer med hög risk som undersökts för skelettmetastaser. Avser män 80 år och yngre.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83,5 %
Nationella Prostatacancerregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

95

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 95 procent som gräns för mycket god måluppfyllelse.

80

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 80 procent som gräns för god måluppfyllelse.

Källor

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Granskare

Pär Stattin

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Prostatacancer, Cancer