Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (101)

Mina enhetslistor

  • !
Omoperation efter total höftprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Omoperation efter total höftprotesoperation

Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Granskare

Svenska Höftprotesregistret

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi