Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (97)

Mina enhetslistor

  • !
Omoperation efter total höftprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Omoperation efter total höftprotesoperation

Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)