Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom – primärvård

Andel nydiagnostiserade personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med demensläkemedel i primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket71,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

SveDem

SveDem har satt som målnivå att 80 procent av personer med Alzheimers sjukdom bör erhålla behandling med demensläkemedel

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Primärvård, Läkemedelsbehandling, Demens

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)