Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom – primärvård

Andel nydiagnostiserade personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med demensläkemedel i primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket73 %
SveDem
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

SveDem

Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Primärvård, Läkemedelsbehandling, Demens