Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Fysisk aktivitet minst 30 minuter om dagen
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fyra år
20042015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fysisk aktivitet minst 30 minuter om dagen

Andel personer som beräknas uppnå minst 30 minuters måttligt ansträngande aktivitet om dagen.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket66 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Hälsoläge och levnadsvanor