Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Inga allvarliga komplikationer efter operation av ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Inga allvarliga komplikationer efter operation av ändtarmscancer

Andel patienter utan allvarliga komplikationer efter operation av ändtarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Cancer, Ändtarmscancer

Granskare

Ingvar Syk

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)