Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Inga allvarliga komplikationer efter operation av ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Inga allvarliga komplikationer efter operation av ändtarmscancer

Andel patienter utan allvarliga komplikationer efter operation av ändtarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

Ingvar Syk

Nyckelord

Cancer, Kirurgi, Ändtarmscancer