Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Inga allvarliga komplikationer efter operation av ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Inga allvarliga komplikationer efter operation av ändtarmscancer

Andel patienter utan allvarliga komplikationer efter operation av ändtarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Cancer, Ändtarmscancer

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)