Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Tid till trombolys vid stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid till trombolys vid stroke

Tid från ankomst till sjukhus med stroke till start av trombolys. Mediantid i minuter.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Minuter

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

40

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en mediantid på högst 40 minuter. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

40

Riksstroke

Riksstroke har angett 40 minuter som gräns för hög måluppfyllelse

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Stroke