Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (56)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ryggkirurgisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Maj2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ryggkirurgisk vård

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ryggkirurgisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket71,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi, Ryggkirurgi, Väntetider och tillgänglighet