Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (56)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ryggkirurgisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2019Februari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ryggkirurgisk vård

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom ryggkirurgisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket57,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Ryggkirurgi, Väntetider och tillgänglighet, Ortopedi

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Regioner