Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

Andel patienter med registrering i SRQ inom 2-6 månader efter insättning av första DMARD och/eller första biologisk behandling vid reumatoid artrit. Mätperiod avser tid för behandlingsstart.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket69 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 80 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Målnivå Socialstyrelsen, Reumatisk sjukdom