Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

Andel patienter med registrering i SRQ inom 2-6 månader efter insättning av första DMARD och/eller första biologisk behandling vid reumatoid artrit. Mätperiod avser tid för behandlingsstart.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket69 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 80 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Läkemedelsbehandling, Reumatisk sjukdom