Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

Andel patienter med registrering i SRQ inom 2-6 månader efter insättning av första DMARD och/eller första biologisk behandling vid reumatoid artrit. Mätperiod avser tid för behandlingsstart.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket62,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå angett lägst 80 procent.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Läkemedelsbehandling, Reumatisk sjukdom

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)