Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

Andel patienter med registrering i SRQ inom 2-6 månader efter insättning av första DMARD och/eller första biologisk behandling vid reumatoid artrit. Mätperiod avser tid för behandlingsstart.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
RiketMSK
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå angett lägst 80 procent.

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Läkemedelsbehandling, Reumatisk sjukdom