Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (173)

Mina enhetslistor

  • !
Läkemedelsuppföljning vid schizofreni och psykossjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Läkemedelsuppföljning vid schizofreni och psykossjukdom

Andel patienter med schizofreni och psykossjukdom som har haft läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket84,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

PsykosR har angett målnivån 90 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Psykisk ohälsa, Läkemedelsbehandling

Granskare

Rickard Färdigh och Louise Kimby

Källor

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)