Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (124)

Mina enhetslistor

  • !
Läkemedelsuppföljning vid schizofreni och psykossjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Läkemedelsuppföljning vid schizofreni och psykossjukdom

Andel patienter med schizofreni och psykossjukdom som har haft läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90,4 %
Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

Läkemedelsuppföljning vid schizofreni och psykossjukdom

Källor

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

Granskare

Rickard Färdigh och Louise Kimby

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Målnivå kvalitetsregister, Psykisk ohälsa