Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (170)

Mina enhetslistor

  • !
Läkemedelsuppföljning vid schizofreni och psykossjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Läkemedelsuppföljning vid schizofreni och psykossjukdom

Andel patienter med schizofreni och psykossjukdom som har haft läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket84,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

PsykosR har angett målnivån 90 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Psykisk ohälsa, Läkemedelsbehandling

Källor

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)