Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Andra besök än läkarbesök i primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Andra besök än läkarbesök i primärvård

Antal besök hos andra personalkategorier än läkare i primärvården per 1 000 invånare.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2758
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Primärvård, PrimärvårdsKvalitet, Vårdkonsumtion