Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdtillfällen med undvikbar slutenvård - 65 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Mars2017Mars2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Vårdtillfällen med undvikbar slutenvård - 65 år och äldre

Antalet vårdtillfällen med undvikbar slutenvård per 100 000 invånare. Avser personer 65 år och äldre.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
RiketINV
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Vårdtillfällesdatabasen, Sveriges kommuner och Landsting

Nyckelord

Förebyggande vård, Vårdkonsumtion