Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Fullbordade operationer av bukspottkörtelcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fullbordade operationer av bukspottkörtelcancer

Andel patienter som opereras för bukspottkörtelcancer där tumören kan avlägsnas.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Granskare

Thomas Gasslander

Nyckelord

Kirurgi, Cancer, Bukspottkörtelcancer