Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv till koncentration av behandling om kvaliteten blir högre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20172017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv till koncentration av behandling om kvaliteten blir högre

Andel i befolkningen som är positiv till att sjukvårdsbehandlingar koncentreras till färre sjukhus om kvaliteten blir högre, trots att restiden blir längre.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket71,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Granskare

Sofia Tullberg och Martin Midböe

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården