Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (18)

Mina enhetslistor

  • !
Spontan vaginal förlossning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Spontan vaginal förlossning

Andel kvinnor som fött sitt barn genom en spontan vaginal förlossning

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket58,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

81.3

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har angett målnivå 81,3 procent

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda

Granskare

Olof Stephansson

Källor

Graviditetsregistret