Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Privat betald obesitasoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Privat betald obesitasoperation

Andel patienter som betalar sin obesitasoperation själva.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket20 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Övervikt och fetma

Källor

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)