Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (84)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation

Andel kvinnor som anger att de är komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter framfallsoperation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Maud Ankardal

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Framfallsoperation