Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1109)

Mina enhetslistor

  • !
Personer med svår fetma vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Personer med svår fetma vid diabetes – primärvård

Andel personer, 18 år och äldre med diabetes som har ett BMI över 35. Primärvård.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket16 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förebyggande vård, Övervikt och fetma, Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor, Primärvård

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)