Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1130)

Mina enhetslistor

  • !
Personer med svår fetma vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Personer med svår fetma vid diabetes – primärvård

Andel personer, 18 år och äldre med diabetes som har ett BMI över 35. Primärvård.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket16,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förebyggande vård, Övervikt och fetma, Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor, Primärvård

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)