Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (1144)

Mina enhetslistor

  • !
Personer med svår fetma vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q32018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Personer med svår fetma vid diabetes – primärvård

Andel personer, 18 år och äldre med diabetes som har ett BMI över 35. Primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket16,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Förebyggande vård, Övervikt och fetma, Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor, Primärvård