Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (1226)

Mina enhetslistor

  • !
Personer utan svår fetma vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Personer utan svår fetma vid diabetes – primärvård

Andel personer med diabetes som har ett BMI lägre än 35. Primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Förebyggande vård, Övervikt och fetma, Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor, Primärvård