Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Dödlighet efter höftfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dödlighet efter höftfraktur

Andel patienter, 50 år eller äldre, som dött inom ett år efter en första höftfraktur. Åldersstandardiserade värden. Mätperiod avser år för uppföljning.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket24,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen