Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (104)

Mina enhetslistor

  • !
Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation

Implantatöverlevnad för totala höftproteser 10 år efter operationen. Mätperioden innehåller 11 års operationer, där det redovisade årtalet är det sista.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket95,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)