Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Reperfusionbehandling vid stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Reperfusionbehandling vid stroke

Andel patienter som får reperfusionsbehandling (trombolys/trombektomi) vid stroke. Avser hjärninfarkt, patienter i alla åldrar och oavsett ADL-funktion vid insjuknandet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

20

Riksstroke

Riksstroke har 20 procent som nivå för hög måluppfyllelse.

13

Riksstroke

Riksstroke anger 13 procent som nivå för måttlig måluppfyllelse.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke