Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Reperfusionbehandling vid stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Reperfusionbehandling vid stroke

Andel patienter som får reperfusionsbehandling (trombolys/trombektomi) vid stroke. Avser hjärninfarkt, patienter i alla åldrar och oavsett ADL-funktion vid insjuknandet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

15

Riksstroke

Riksstroke har 15 procent som hög måluppfyllelse.

10

Riksstroke

Riksstroke har 10 procent som måttlig måluppfyllelse.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke