Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Reperfusionbehandling vid akut ischemisk stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12016Q12019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Reperfusionbehandling vid akut ischemisk stroke

Andel patienter med akut ischemisk stroke som fått reperfusionsbehandling med trombolys eller trombektomi.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket17 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

20

Riksstroke

Riksstroke har 20 procent som nivå för hög måluppfyllelse.

20

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens målnivå är minst 20 procent.

13

Riksstroke

Riksstroke anger 13 procent som nivå för måttlig måluppfyllelse.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Stroke