Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Reperfusionbehandling vid stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Reperfusionbehandling vid stroke

Andel patienter som får reperfusionsbehandling (trombolys/trombektomi) vid stroke. Avser hjärninfarkt, patienter i alla åldrar och oavsett ADL-funktion vid insjuknandet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Riksstroke
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

15

Riksstroke

Riksstroke har 15 procent som hög måluppfyllelse.

10

Riksstroke

Riksstroke har 10 procent som måttlig måluppfyllelse.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke