Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid från diagnos till behandlingsstart vid tjocktarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid från diagnos till behandlingsstart vid tjocktarmscancer

Andel patienter som väntat 28 dagar eller kortare från diagnos till behandlingsstart vid tjocktarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket37,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

Svenska Kolorektalcancerregistret

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 80 procent som gräns för måluppfyllelse.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Tjocktarmscancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer

Granskare

Ingvar Syk

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)