Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid från diagnos till behandlingsstart vid tjocktarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid från diagnos till behandlingsstart vid tjocktarmscancer

Andel patienter som väntat 28 dagar eller kortare från diagnos till behandlingsstart vid tjocktarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket35,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska kolorektalcancerregistret har angett målnivå 80 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Tjocktarmscancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)