Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (85)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse för behandlingsdos vid dialys vid njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Måluppfyllelse för behandlingsdos vid dialys vid njursvikt

Andel patienter som når mål för behandlingsdos vid hemodialys. Målvärde är ytnormaliserat standardiserat Kt/V >2,1 inklusive eventuell restfunktion.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Njursjukdom

Granskare

KG Prütz

Källor

Svenskt njurregister