Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (89)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse för behandlingsdos vid dialys vid njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Måluppfyllelse för behandlingsdos vid dialys vid njursvikt

Andel patienter som når mål för behandlingsdos vid hemodialys. Målvärde är standardiserat Kt/V >2,1 inklusive eventuell restfunktion.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

KG Prütz

Nyckelord

Njursjukdom