Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Inloggningar på 1177 Vårdguidens e-tjänster
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Juli2017Juli2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Inloggningar på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Antal inloggningar på Inloggningar på 1177 Vårdguidens e-tjänster i genomsnitt per invånare och år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,8
Medelvärde

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

1177 Vårdguiden, Inera

Granskare

Siv-Marie Lindquist

Nyckelord

E-hälsa, Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet