Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (100)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad symtomfrihet efter tonsilloperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad symtomfrihet efter tonsilloperation

Andel patienter som var helt eller ganska symtomfria sex månader efter tonsilloperation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Öron-Näsa-Hals