Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad symtomfrihet efter tonsilloperation

Andel patienter som var helt eller ganska symtomfria sex månader efter tonsilloperation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Öron-Näsa-Hals