Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (100)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad symtomfrihet efter tonsilloperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientrapporterad symtomfrihet efter tonsilloperation

Andel patienter som var helt eller ganska symtomfria sex månader efter tonsilloperation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation

Nyckelord

Kirurgi, Patientrapporterade resultat, Öron-Näsa-Hals